tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 28418 28447 28300 0.05 %
S&P500 3461 3464 3446 0.03 %
Nasdaq 100 11679 11694 11618 -0.01 %
Euro Stoxx 50 3199 3202 3160 0.67 %
FTSE 100 5848 5849 5786 0.72 %
CAC40 4902 4909 4840 0.8 %
DAX 12646 12659 12505 0.51 %
Hong Kong HSI 24898 24964 24645 0.22 %
Nikkei 225 23569 23589 23461 0.08 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 28417 0.05%
S&P500 3461 0.04%
Nasdaq 100 11679 0%
FTSE 100 5847 0.71%
CAC40 4902 0.8%
Nikkei 225 23569 0.08%
Euro Stoxx 50 3199 0.67%
DAX 12647 0.52%
  Đăng nhập