tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 33804 34189 33740 -1.02%
S&P500 4128 4177 4121 -1.05%
Nasdaq 100 13765 13948 13739 -1.2%
Euro Stoxx 50 3944 4027 3941 -2%
FTSE 100 6864 7010 6855 -1.84%
CAC40 6159 6303 6156 -2.3%
DAX 15158 15429 15137 -1.65%
Hong Kong HSI 28754 29228 28735 -0.43%
Nikkei 225 28601 29317 28534 -2.53%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 33809 -1.02%
S&P500 4129 -1.04%
Nasdaq 100 13770 -1.17%
Nikkei 225 28609 -2.54%
DAX 15161 -1.63%
FTSE 100 6866 -1.82%
CAC40 6162 -2.25%
Euro Stoxx 50 3947 -1.94%
  Đăng nhập