tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 25851 25966 25378 0,86 %
S&P500 2872 2885 2820 0,77 %
Nasdaq 100 7577 7616 7397 1,24 %
Euro Stoxx 50 3354 3360 3288 1,37 %
FTSE 100 7038 7201 7034 -1,51 %
CAC40 5365 5378 5271 1,48 %
DAX 11670 11695 11480 1,18 %
Hong Kong HSI 25761 25880 25161 1,04 %
Nikkei 225 20541 20599 20115 1,85 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 25854 0,88%
S&P500 2872 0,77%
Nasdaq 100 7577 1,24%
FTSE 100 7038 -1,51%
CAC40 5365 1,47%
Nikkei 225 20541 1,85%
Euro Stoxx 50 3353 1,34%
DAX 11669 1,17%