tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 21702 21719 21580 0.46 %
S&P500 2478 2481 2474 0.06 %
Nasdaq 100 5945 5948 5921 0.26 %
Euro Stoxx 50 3489 3501 3471 0.4 %
FTSE 100 7456 7483 7429 0.3 %
CAC40 5190 5209 5155 0.48 %
DAX 12308 12345 12252 0.33 %
Hong Kong HSI 26945 27006 26814 -0.04 %
Nikkei 225 20086 20115 20020 -0.05 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 21702 0.46%
S&P500 2478 0.06%
Nasdaq 100 5945 0.26%
FTSE 100 7456 0.3%
CAC40 5190 0.48%
Nikkei 225 20086 -0.05%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày