tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 24062 24608 24041 -2,12 %
S&P500 2596 2648 2594 -1,87 %
Nasdaq 100 6584 6759 6584 -2,47 %
Euro Stoxx 50 3080 3107 3062 -0,99 %
FTSE 100 6808 6869 6789 -0,73 %
CAC40 4830 4869 4818 -1,25 %
DAX 10838 10912 10733 -0,74 %
Hong Kong HSI 26165 26234 25917 -0,89 %
Nikkei 225 21285 21766 21257 -1,88 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 24062 -2,12%
S&P500 2596 -1,87%
Nasdaq 100 6584 -2,47%
FTSE 100 6808 -0,73%
CAC40 4830 -1,25%
Nikkei 225 21285 -1,88%
Euro Stoxx 50 3080 -0,99%
DAX 10838 -0,74%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới