tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 31962 32256 31952 -0.59%
S&P500 3934 3968 3933 -0.52%
Nasdaq 100 12708 12798 12701 -0.27%
Euro Stoxx 50 4147 4201 4145 -1.05%
FTSE 100 7390 7474 7384 -0.84%
CAC40 7030 7113 7028 -0.86%
DAX 15024 15227 15013 -1.08%
Hong Kong HSI 19892 20120 19833 0.14%
Nikkei 225 27025 27263 27023 -0.37%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 31961 -0.59%
S&P500 3934 -0.53%
Nasdaq 100 12706 -0.29%
Nikkei 225 27020 -0.39%
DAX 15021 -1.09%
FTSE 100 7390 -0.84%
CAC40 7029 -0.87%
Euro Stoxx 50 4146 -1.07%
.
  Đăng nhập