tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 34168 34194 33786 0.89%
S&P500 4383 4386 4334 0.89%
Nasdaq 100 15102 15118 14950 0.73%
Euro Stoxx 50 4084 4105 4037 1.24%
FTSE 100 7067 7071 6931 1.5%
CAC40 6537 6569 6455 1.42%
DAX 15448 15468 15250 0.88%
Hong Kong HSI 24137 24272 23786 1.92%
Nikkei 225 29897 29960 29657 0.16%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 34168 0.89%
S&P500 4383 0.89%
Nasdaq 100 15103 0.74%
Nikkei 225 29897 0.16%
DAX 15450 0.89%
FTSE 100 7068 1.51%
CAC40 6537 1.42%
Euro Stoxx 50 4084 1.24%
  Đăng nhập