tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 25896 25905 25274 1,88 %
S&P500 2777 2778 2728 1,27 %
Nasdaq 100 7056 7086 6966 0,66 %
Euro Stoxx 50 3247 3250 3178 1,74 %
FTSE 100 7241 7264 7180 0,52 %
CAC40 5158 5164 5051 1,79 %
DAX 11320 11326 11016 1,96 %
Hong Kong HSI 28140 28253 27798 -0,27 %
Nikkei 225 21237 21249 20831 1,19 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 25896 1,88%
S&P500 2777 1,27%
Nasdaq 100 7056 0,66%
FTSE 100 7241 0,52%
CAC40 5158 1,79%
Nikkei 225 21237 1,19%
Euro Stoxx 50 3247 1,74%
DAX 11320 1,96%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới