tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 25007 25249 24989 -0,93 %
S&P500 2721 2750 2719 -1 %
Nasdaq 100 7033 7120 7027 -1,18 %
Euro Stoxx 50 3149 3160 3146 -1,48 %
FTSE 100 6985 7036 6982 -0,97 %
CAC40 4994 5013 4990 -1,46 %
DAX 11361 11397 11350 -1,52 %
Hong Kong HSI 25357 25974 25264 -2,43 %
Nikkei 225 22025 22511 22024 -2,16 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 25007 -0,93%
S&P500 2721 -1%
Nasdaq 100 7033 -1,18%
FTSE 100 6987 -0,94%
CAC40 4994 -1,44%
Nikkei 225 22029 -2,14%
Euro Stoxx 50 3151 -1,43%
DAX 11365 -1,49%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới