tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 31498 31524 30554 3.01%
S&P500 3913 3918 3780 3.42%
Nasdaq 100 12099 12116 11653 3.73%
Euro Stoxx 50 3559 3562 3438 3.11%
FTSE 100 7244 7249 7015 2.96%
CAC40 6124 6126 5912 3.57%
DAX 13215 13219 12894 1.92%
Hong Kong HSI 21852 21871 21404 2.8%
Nikkei 225 26844 26874 26078 2.7%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 31498 3.01%
S&P500 3913 3.42%
Nasdaq 100 12099 3.73%
Nikkei 225 26844 2.7%
DAX 13215 1.92%
FTSE 100 7244 2.96%
CAC40 6124 3.57%
Euro Stoxx 50 3559 3.11%
.
  Đăng nhập