tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 39126 39232 39016 0.08%
S&P500 5083 5097 5073 -0.03%
Nasdaq 100 17990 18017 17876 0.4%
Euro Stoxx 50 4870 4872 4856 -0.03%
FTSE 100 7692 7717 7681 -0.37%
CAC40 7934 7959 7918 -0.39%
DAX 17443 17467 17368 0.12%
Hong Kong HSI 16650 16762 16571 -0.38%
Nikkei 225 39315 39420 39102 -0.09%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 39125 0.08%
S&P500 5082 -0.04%
Nasdaq 100 17987 0.39%
Nikkei 225 39312 -0.1%
DAX 17443 0.12%
FTSE 100 7692 -0.37%
CAC40 7933 -0.41%
Euro Stoxx 50 4870 -0.03%
.
  Đăng nhập