tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 35236 35352 34638 1.94%
S&P500 4593 4613 4533 1.34%
Nasdaq 100 15840 15898 15560 0.97%
Euro Stoxx 50 4147 4154 4078 1.46%
FTSE 100 7235 7253 7145 1.4%
CAC40 6878 6890 6776 1.51%
DAX 15397 15420 15147 1.35%
Hong Kong HSI 23706 23715 23241 1.45%
Nikkei 225 28094 28159 27684 1.17%

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 35253 1.99%
S&P500 4596 1.39%
Nasdaq 100 15847 1.02%
Nikkei 225 28099 1.19%
DAX 15397 1.35%
FTSE 100 7235 1.4%
CAC40 6878 1.51%
Euro Stoxx 50 4147 1.46%
  Đăng nhập