tất cả giá

price high low   %
Dow Jones 21073 21078 21051 -0.01 %
S&P500 2414 2415 2412 0.01 %
Nasdaq 100 5785 5788 5780 0.02 %
Euro Stoxx 50 3571 3580 3569 -0.36 %
FTSE 100 7518 7525 7509 -0.06 %
CAC40 5320 5335 5315 -0.32 %
DAX 12590 12612 12579 -0.24 %
Hong Kong HSI 25631 25736 25599 -0.19 %
Nikkei 225 19697 19810 19686 -0.52 %

Giá thị trường chứng khoán trực tiếp

Dow Jones 21072 -0.01%
S&P500 2414 0%
Nasdaq 100 5785 0.02%
FTSE 100 7518 -0.06%
CAC40 5320 -0.33%
Nikkei 225 19695 -0.53%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày