Εξέλιξη πεσέτες Ανδόρας / πέσο Χιλής

ADP

Εξέλιξη CLP / ADP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πεσέτες Ανδόρας σε πέσο Χιλής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πεσέτες Ανδόρας = 591.3617 πέσο Χιλής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πεσέτες Ανδόρας σε πέσο Χιλής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πεσέτες Ανδόρας = 406.9393 πέσο Χιλής