แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์จิบูตี

؋
DJF

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์จิบูตี

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 2.65 DJF
2 afghani อัฟกานิสถาน = 5.29 DJF
3 afghani อัฟกานิสถาน = 7.94 DJF
4 afghani อัฟกานิสถาน = 10.58 DJF
5 afghani อัฟกานิสถาน = 13.23 DJF
6 afghani อัฟกานิสถาน = 15.88 DJF
7 afghani อัฟกานิสถาน = 18.52 DJF
8 afghani อัฟกานิสถาน = 21.17 DJF
9 afghani อัฟกานิสถาน = 23.81 DJF
10 afghani อัฟกานิสถาน = 26.46 DJF
15 afghani อัฟกานิสถาน = 39.69 DJF
20 afghani อัฟกานิสถาน = 52.92 DJF
25 afghani อัฟกานิสถาน = 66.15 DJF
30 afghani อัฟกานิสถาน = 79.38 DJF
40 afghani อัฟกานิสถาน = 105.84 DJF
50 afghani อัฟกานิสถาน = 132.31 DJF
60 afghani อัฟกานิสถาน = 158.77 DJF
70 afghani อัฟกานิสถาน = 185.23 DJF
80 afghani อัฟกานิสถาน = 211.69 DJF
90 afghani อัฟกานิสถาน = 238.15 DJF
100 afghani อัฟกานิสถาน = 264.61 DJF

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

ฟรังก์จิบูตี currency

  • iso 4217: DJF
  • จิบูตี

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / ฟรังก์จิบูตี

2016-09-30 ► 1 AFN = 2.6461 DJF ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์จิบูตี . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน ฟรังก์จิบูตี ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 AFN = 2.6461 DJF

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ