วิวัฒนาการของ ชิลลิงออสเตรีย / ลารีจอร์เจีย

ATS

วิวัฒนาการของ GEL / ATS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ชิลลิงออสเตรีย = 304.67722 ลารีจอร์เจีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ชิลลิงออสเตรีย เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ชิลลิงออสเตรีย = 173.60232 ลารีจอร์เจีย