Εξέλιξη σελίνια Αυστρίας / λάρι Γεωργίας

ATS

Εξέλιξη GEL / ATS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 σελίνια Αυστρίας = 304.67722 λάρι Γεωργίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Αυστρίας σε λάρι Γεωργίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 σελίνια Αυστρίας = 173.60232 λάρι Γεωργίας