Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Lari Gruzia

ATS

Sự phát triển của GEL / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Lari Gruzia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 304.67722 Lari Gruzia

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Lari Gruzia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 173.60232 Lari Gruzia