แปลง ชิลลิงออสเตรีย (ATS) วาติกันลีรา (VAL)

ATS
VAL

ตัวแปลงค่า ชิลลิงออสเตรีย/วาติกันลีรา เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของออสเตรีย

สกุลเงิน ของนครวาติกัน

ตารางการแปลง: ชิลลิงออสเตรีย/วาติกันลีรา

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
1 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 140.71 วาติกันลีรา VAL
2 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 281.43 วาติกันลีรา VAL
3 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 422.14 วาติกันลีรา VAL
4 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 562.86 วาติกันลีรา VAL
5 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 703.57 วาติกันลีรา VAL
10 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 1 407.14 วาติกันลีรา VAL
15 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 2 110.71 วาติกันลีรา VAL
20 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 2 814.28 วาติกันลีรา VAL
25 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 3 517.86 วาติกันลีรา VAL
100 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 14 071.42 วาติกันลีรา VAL
500 ชิลลิงออสเตรีย ATS ATS VAL 70 357.10 วาติกันลีรา VAL

ตารางการแปลง: ATS/VAL