สกุลเงิน ของนครวาติกัน : วาติกันลีรา VAL

นครวาติกัน

รหัส ของวาติกันลีรา คือ VAL. เราใช้ VAL เป็นสัญลักษณ์ ของวาติกันลีรา.

คุณรู้หรือไม่:

ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ของวาติกันลีรา , สกุลเงิน ของนครวาติกัน