อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน วาติกันลีรา (VAL) ชิลลิงออสเตรีย (ATS)

VAL
ATS

ตัวแปลงค่า วาติกันลีรา/ชิลลิงออสเตรีย เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร , โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของนครวาติกัน

สกุลเงิน ของออสเตรีย

ตารางการแปลง: วาติกันลีรา/ชิลลิงออสเตรีย

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
100 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 0.71 ชิลลิงออสเตรีย ATS
200 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 1.42 ชิลลิงออสเตรีย ATS
300 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 2.13 ชิลลิงออสเตรีย ATS
400 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 2.84 ชิลลิงออสเตรีย ATS
500 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 3.55 ชิลลิงออสเตรีย ATS
1 000 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 7.11 ชิลลิงออสเตรีย ATS
1 500 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 10.66 ชิลลิงออสเตรีย ATS
2 000 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 14.21 ชิลลิงออสเตรีย ATS
2 500 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 17.77 ชิลลิงออสเตรีย ATS
10 000 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 71.07 ชิลลิงออสเตรีย ATS
50 000 วาติกันลีรา VAL VAL ATS 355.35 ชิลลิงออสเตรีย ATS

ตารางการแปลง: VAL/ATS