แปลง ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์บรูไน

$
$

Graphic ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์บรูไน

ตารางการแปลง

1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 1.04 $
2 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 2.09 $
3 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 3.13 $
4 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 4.18 $
5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 5.22 $
6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 6.26 $
7 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 7.31 $
8 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 8.35 $
9 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 9.39 $
10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 10.44 $
15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 15.66 $
20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 20.88 $
25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 26.10 $
30 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 31.31 $
40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 41.75 $
50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 52.19 $
60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 62.63 $
70 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 73.07 $
80 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 83.50 $
90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 93.94 $
100 ดอลลาร์ออสเตรเลีย = 104.38 $

ดอลลาร์ออสเตรเลีย currency

  • iso 4217: AUD
  • ออสเตรเลีย, เกาะคริสต์มาส, หมู่เกาะโคโค, ได้ยินและ McDonald Islands, คิริบาส, นาอูรู, เกาะนอร์โฟล์ค, ตูวาลู

ดอลลาร์บรูไน currency

  • iso 4217: BND
  • บรูไน

แปลง ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์บรูไน

2016-09-29 ► 1 AUD = 1.0438 BND ► แปลง ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์บรูไน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์บรูไน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-29

1 AUD = 1.0438 BND

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ