วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / ลิวโรมาเนีย

BDT

วิวัฒนาการของ RON / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ลิวโรมาเนีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 58.25351 ลิวโรมาเนีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ลิวโรมาเนีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 32.57228 ลิวโรมาเนีย