Sự phát triển của Taka Bangladesh / Leu Romania

BDT

Sự phát triển của RON / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Leu Romania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 58.25351 Leu Romania

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Leu Romania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 32.57228 Leu Romania