Εξέλιξη τάκα Μπαγκλαντές / λέου Ρουμανίας

BDT

Εξέλιξη RON / BDT

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 τάκα Μπαγκλαντές = 58.25351 λέου Ρουμανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε τάκα Μπαγκλαντές σε λέου Ρουμανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 τάκα Μπαγκλαντές = 32.57228 λέου Ρουμανίας