วิวัฒนาการของ ดอลลาร์แคนาดา / โครนาไอซ์แลนด์

CAD

วิวัฒนาการของ ISK / CAD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์แคนาดา เป็น โครนาไอซ์แลนด์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดอลลาร์แคนาดา = 20 490.3453 โครนาไอซ์แลนด์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดอลลาร์แคนาดา เป็น โครนาไอซ์แลนด์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดอลลาร์แคนาดา = 4 846.8889 โครนาไอซ์แลนด์