Εξέλιξη δολάρια Καναδά / κορόνες Ισλανδίας

CAD

Εξέλιξη ISK / CAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε κορόνες Ισλανδίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Καναδά = 20 490.3453 κορόνες Ισλανδίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Καναδά σε κορόνες Ισλανδίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Καναδά = 4 846.8889 κορόνες Ισλανδίας