Sự phát triển của Đô la Canada / króna Iceland

CAD

Sự phát triển của ISK / CAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang króna Iceland là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 20 490.3453 króna Iceland

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang króna Iceland là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 4 846.8889 króna Iceland