วิวัฒนาการของ ลารีจอร์เจีย / ลีราตุรกี

GEL

วิวัฒนาการของ TRY / GEL

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลารีจอร์เจีย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ลารีจอร์เจีย = 540.2990 ลีราตุรกี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลารีจอร์เจีย เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ลารีจอร์เจีย = 59.7072 ลีราตุรกี