วิวัฒนาการของ ลีราตุรกี / ลารีจอร์เจีย

TRY

วิวัฒนาการของ GEL / TRY

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ลีราตุรกี = 1 674.83975 ลารีจอร์เจีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ลารีจอร์เจีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ลีราตุรกี = 224.73653 ลารีจอร์เจีย