วิวัฒนาการของ รูปีอินเดีย / รูปีมอริเชียส

INR

วิวัฒนาการของ MUR / INR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น รูปีมอริเชียส คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีอินเดีย = 78.5095 รูปีมอริเชียส

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย เป็น รูปีมอริเชียส คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีอินเดีย = 45.2989 รูปีมอริเชียส