Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Rupee Mauritius

INR

Sự phát triển của MUR / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Rupee Mauritius là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 78.5095 Rupee Mauritius

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Rupee Mauritius là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 45.2989 Rupee Mauritius