Εξέλιξη ρουπίες Ινδίας / ρουπίες Μαυρικίου

INR

Εξέλιξη MUR / INR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Ινδίας = 78.5095 ρουπίες Μαυρικίου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Ινδίας σε ρουπίες Μαυρικίου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Ινδίας = 45.2989 ρουπίες Μαυρικίου