Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ currency

  • iso 4217: BAM
  • บอสเนีย

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ

2016-07-27 ► 1 JPY = 0.0168 BAM ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น Bosnia-Herzegovina มาร์คแปลงสภาพ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-07-27

1 JPY = 0.0168 BAM

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ