แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

¥

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

ตารางการแปลง

10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.37 ₪
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.74 ₪
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.11 ₪
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.48 ₪
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.86 ₪
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.23 ₪
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.60 ₪
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.97 ₪
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.34 ₪
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.71 ₪
150 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.57 ₪
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.42 ₪
250 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.28 ₪
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.13 ₪
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.84 ₪
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 18.55 ₪
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 22.26 ₪
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.97 ₪
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.68 ₪
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 33.39 ₪
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 37.10 ₪

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล currency

  • iso 4217: ILS
  • ประเทศอิสราเอล

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

2016-09-30 ► 1 JPY = 0.03714 ILS ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 JPY = 0.03714 ILS

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ