Converter เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล currency

  • iso 4217: ILS
  • ประเทศอิสราเอล

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

2016-08-25 ► 1 JPY = 0.0374 ILS ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-25

1 JPY = 0.0374 ILS

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ