แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

¥

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

ตารางการแปลง

10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.37 ₪
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 0.74 ₪
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.11 ₪
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.48 ₪
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.84 ₪
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.21 ₪
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.58 ₪
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.95 ₪
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.32 ₪
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.69 ₪
150 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.53 ₪
200 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.38 ₪
250 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.22 ₪
300 เงินเยนของญี่ปุ่น = 11.06 ₪
400 เงินเยนของญี่ปุ่น = 14.75 ₪
500 เงินเยนของญี่ปุ่น = 18.44 ₪
600 เงินเยนของญี่ปุ่น = 22.13 ₪
700 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.82 ₪
800 เงินเยนของญี่ปุ่น = 29.50 ₪
900 เงินเยนของญี่ปุ่น = 33.19 ₪
1 000 เงินเยนของญี่ปุ่น = 36.88 ₪

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ประเทศอิสราเอล

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล

2016-10-26 ► 1 JPY = 0.03688 ILS ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงิน Shekel ใหม่ของอิสราเอล ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-26

1 JPY = 0.03688 ILS

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ