Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ริงกิตมาเลเซีย

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / ริงกิตมาเลเซีย

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

ริงกิตมาเลเซีย currency

  • iso 4217: MYR
  • ประเทศมาเลเซีย

Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / ริงกิตมาเลเซีย

2016-08-29 ► 1 JPY = 0.0395 MYR ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น ริงกิตมาเลเซีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น ริงกิตมาเลเซีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-29

1 JPY = 0.0395 MYR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ