แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน

¥

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินรูปีของปากีสถาน

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.04 ₨
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.07 ₨
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.11 ₨
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.15 ₨
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.18 ₨
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.22 ₨
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.26 ₨
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.29 ₨
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.33 ₨
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.37 ₨
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.55 ₨
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.73 ₨
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.91 ₨
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 31.10 ₨
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 41.46 ₨
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 51.83 ₨
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 62.19 ₨
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 72.56 ₨
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 82.92 ₨
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 93.29 ₨
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 103.65 ₨

เงินเยนของญี่ปุ่น currency

  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น

เงินรูปีของปากีสถาน currency

  • iso 4217: PKR
  • ปากีสถาน

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินรูปีของปากีสถาน

2016-09-30 ► 1 JPY = 1.0320 PKR ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-30

1 JPY = 1.0320 PKR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ