แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน

¥

Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินรูปีของปากีสถาน

ตารางการแปลง

1 เงินเยนของญี่ปุ่น = 1.01 ₨
2 เงินเยนของญี่ปุ่น = 2.02 ₨
3 เงินเยนของญี่ปุ่น = 3.03 ₨
4 เงินเยนของญี่ปุ่น = 4.04 ₨
5 เงินเยนของญี่ปุ่น = 5.05 ₨
6 เงินเยนของญี่ปุ่น = 6.06 ₨
7 เงินเยนของญี่ปุ่น = 7.07 ₨
8 เงินเยนของญี่ปุ่น = 8.09 ₨
9 เงินเยนของญี่ปุ่น = 9.10 ₨
10 เงินเยนของญี่ปุ่น = 10.11 ₨
15 เงินเยนของญี่ปุ่น = 15.16 ₨
20 เงินเยนของญี่ปุ่น = 20.21 ₨
25 เงินเยนของญี่ปุ่น = 25.27 ₨
30 เงินเยนของญี่ปุ่น = 30.32 ₨
40 เงินเยนของญี่ปุ่น = 40.43 ₨
50 เงินเยนของญี่ปุ่น = 50.54 ₨
60 เงินเยนของญี่ปุ่น = 60.64 ₨
70 เงินเยนของญี่ปุ่น = 70.75 ₨
80 เงินเยนของญี่ปุ่น = 80.86 ₨
90 เงินเยนของญี่ปุ่น = 90.96 ₨
100 เงินเยนของญี่ปุ่น = 101.07 ₨

สกุลเงิน ประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงิน ปากีสถาน

แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น / เงินรูปีของปากีสถาน

2016-10-21 ► 1 JPY = 1.0107 PKR ► แปลง เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ เงินเยนของญี่ปุ่น เงินรูปีของปากีสถาน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-21

1 JPY = 1.0107 PKR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ