วิวัฒนาการของ ซอมคีร์กีซสถาน / ลีราตุรกี

KGS

วิวัฒนาการของ TRY / KGS

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซอมคีร์กีซสถาน เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ซอมคีร์กีซสถาน = 114.70904 ลีราตุรกี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ซอมคีร์กีซสถาน เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ซอมคีร์กีซสถาน = 26.91969 ลีราตุรกี