Sự phát triển của Som Kyrgyzstan / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

KGS

Sự phát triển của TRY / KGS

Ngày tốt nhất để đổi từ Som Kyrgyzstan sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Som Kyrgyzstan = 110.19226 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Som Kyrgyzstan sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Som Kyrgyzstan = 26.91969 Lia Thổ Nhĩ Kỳ