วิวัฒนาการของ ลีราตุรกี / ซอมคีร์กีซสถาน

TRY

วิวัฒนาการของ KGS / TRY

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ซอมคีร์กีซสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ลีราตุรกี = 3 357.5986 ซอมคีร์กีซสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ซอมคีร์กีซสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ลีราตุรกี = 371.8027 ซอมคีร์กีซสถาน