วิวัฒนาการของ ดีนาร์คูเวต / เปโซฟิลิปปินส์

KWD

วิวัฒนาการของ PHP / KWD

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์คูเวต เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดีนาร์คูเวต = 19 336.0494 เปโซฟิลิปปินส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์คูเวต เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดีนาร์คูเวต = 14 260.5954 เปโซฟิลิปปินส์