Sự phát triển của Dinar Kuwait / Peso Philipin

KWD

Sự phát triển của PHP / KWD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar Kuwait sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dinar Kuwait = 19 336.0494 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar Kuwait sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dinar Kuwait = 14 260.5954 Peso Philipin