Εξέλιξη δηνάρια Κουβέιτ / πέσο Φιλιππίνων

KWD

Εξέλιξη PHP / KWD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 19 336.0494 πέσο Φιλιππίνων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Κουβέιτ σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Κουβέιτ = 14 260.5954 πέσο Φιλιππίνων