Sự phát triển của Dirham Ma-rốc / Đô la Singapore

MAD

Sự phát triển của SGD / MAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Đô la Singapore là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dirham Ma-rốc = 199.22625 Đô la Singapore

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Đô la Singapore là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dirham Ma-rốc = 126.92568 Đô la Singapore