วิวัฒนาการของ ริงกิตมาเลเซีย / เปโซฟิลิปปินส์

MYR

วิวัฒนาการของ PHP / MYR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 1 496.6017 เปโซฟิลิปปินส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ริงกิตมาเลเซีย = 1 051.8628 เปโซฟิลิปปินส์