Sự phát triển của Ringgit Malaysia / Peso Philipin

MYR

Sự phát triển của PHP / MYR

Ngày tốt nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Ringgit Malaysia = 1 496.6017 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Ringgit Malaysia = 1 051.8628 Peso Philipin