Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / μάνατ Τουρκμενιστάν

MYR

Εξέλιξη TMT / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε μάνατ Τουρκμενιστάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 99.8865 μάνατ Τουρκμενιστάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε μάνατ Τουρκμενιστάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρινγκίτ Μαλαισίας = 72.9928 μάνατ Τουρκμενιστάν