วิวัฒนาการของ เปโซฟิลิปปินส์ / ดีนาร์ตูนิเซีย

PHP

วิวัฒนาการของ TND / PHP

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซฟิลิปปินส์ เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 เปโซฟิลิปปินส์ = 59.39108 ดีนาร์ตูนิเซีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซฟิลิปปินส์ เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 เปโซฟิลิปปินส์ = 21.30226 ดีนาร์ตูนิเซีย