Sự phát triển của Peso Philipin / Dinar Tunisia

PHP

Sự phát triển của TND / PHP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Philipin sang Dinar Tunisia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Peso Philipin = 59.39108 Dinar Tunisia

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Philipin sang Dinar Tunisia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Peso Philipin = 21.30226 Dinar Tunisia