วิวัฒนาการของ ดีนาร์ตูนิเซีย / เปโซฟิลิปปินส์

TND

วิวัฒนาการของ PHP / TND

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 4 694.3384 เปโซฟิลิปปินส์

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ดีนาร์ตูนิเซีย เป็น เปโซฟิลิปปินส์ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ดีนาร์ตูนิเซีย = 1 683.7545 เปโซฟิลิปปินส์