วิวัฒนาการของ รูปีปากีสถาน / ชิลลิงเคนยา

PKR

วิวัฒนาการของ KES / PKR

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ชิลลิงเคนยา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 รูปีปากีสถาน = 140.4123 ชิลลิงเคนยา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน รูปีปากีสถาน เป็น ชิลลิงเคนยา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 รูปีปากีสถาน = 49.6875 ชิลลิงเคนยา