Sự phát triển của Rupee Pakistan / Shilling Kenya

PKR

Sự phát triển của KES / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Shilling Kenya là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 140.4123 Shilling Kenya

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Shilling Kenya là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 60.0497 Shilling Kenya