Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / πέσο Φιλιππίνων

TND

Εξέλιξη PHP / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 4 731.5847 πέσο Φιλιππίνων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε πέσο Φιλιππίνων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 1 683.7545 πέσο Φιλιππίνων