วิวัฒนาการของ ลีราตุรกี / ดอลลาร์ออสเตรเลีย

TRY

วิวัฒนาการของ AUD / TRY

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ลีราตุรกี = 1 565.64016 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ลีราตุรกี = 84.30470 ดอลลาร์ออสเตรเลีย