Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / δολάρια Αυστραλίας

TRY

Εξέλιξη AUD / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 λίρες Τουρκίας = 1 565.64016 δολάρια Αυστραλίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δολάρια Αυστραλίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 λίρες Τουρκίας = 84.30470 δολάρια Αυστραλίας