Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Đô la Australia

TRY

Sự phát triển của AUD / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 1 502.82055 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 79.00037 Đô la Australia