วิวัฒนาการของ ลีราตุรกี / ฟรังก์จิบูตี

TRY

วิวัฒนาการของ DJF / TRY

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ฟรังก์จิบูตี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ลีราตุรกี = 15 445.5323 ฟรังก์จิบูตี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ฟรังก์จิบูตี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ลีราตุรกี = 922.9703 ฟรังก์จิบูตี