Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / φράγκα Τζιμπουτί

TRY

Εξέλιξη DJF / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε φράγκα Τζιμπουτί ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Τουρκίας = 15 445.5323 φράγκα Τζιμπουτί

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε φράγκα Τζιμπουτί ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Τουρκίας = 922.9703 φράγκα Τζιμπουτί