Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Franc Djibouti

TRY

Sự phát triển của DJF / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Franc Djibouti là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 15 445.5323 Franc Djibouti

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Franc Djibouti là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 538.9761 Franc Djibouti