Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Som Kyrgyzstan

TRY

Sự phát triển của KGS / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Som Kyrgyzstan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 357.5986 Som Kyrgyzstan

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Som Kyrgyzstan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 431.4960 Som Kyrgyzstan