วิวัฒนาการของ ลีราตุรกี / ลิวโรมาเนีย

TRY

วิวัฒนาการของ RON / TRY

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ลิวโรมาเนีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ลีราตุรกี = 2 583.24750 ลิวโรมาเนีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ลีราตุรกี เป็น ลิวโรมาเนีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ลีราตุรกี = 263.66542 ลิวโรมาเนีย