Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Leu Romania

TRY

Sự phát triển của RON / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Leu Romania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 2 583.24750 Leu Romania

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Leu Romania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 263.66542 Leu Romania